Plastikiniai degazatoriai

Plastikiniai degazatoriai, kurie užsakovo pageidavimu, prieš transportuojant turėjo būti apskardinti.